Frans minimumloon voor buitenlandse chauffeurs gaat door!

Transport In Nood heeft samen met haar partner een rekenmodule ontwikkeld die automatisch het te betalen minimumloon kan berekenen voor Duitsland, Frankrijk en Noorwegen.

Naast het Duitse en Noorse minimumloon gaat Frankrijk nu ook het minimumloon invoeren. Deze nieuwe nationale wet (Loi Macon) zal 1 juli aanstaande ingaan. Chauffeurs in loondienst moeten hier het Franse minimumloon ontvangen (bruto € 9,67) voor de gewerkte uren vanaf het moment dat hij/zij op Frans grondgebied komt. De nieuwe wet geldt voor lichte en zware voertuigen die goederen of personen vervoeren.

Uitzonderingen
Het gaat alleen om chauffeurs in loondienst. Eigen rijders hoeven de hele procedure niet te volgen. Wél moeten zij een uittreksel van de Kamer van Koophandel bij zich dragen waaruit blijkt dat zij eigenaar zijn van het bedrijf. Enkel voor cabotage-vervoer moet minimumloon betaald worden (1 of meer laad- of losplaatsen in Frankrijk). Chauffeurs die transit-vervoer door Frankrijk uitvoeren hoeven de nieuwe wet niet te volgen. Onder transit-vervoer wordt vervoer gezien dat door Frankrijk rijdt zonder laad- of losplaats.

Administratieve rompslomp
Deze nieuwe Franse procedure is van toepassing op iedere bestuurder die wordt ingehuurd voor grensoverschrijdend verkeer van en naar Frankrijk. Er zal spoedig een officieel Frans formulier beschikbaar zijn die ingevuld en gefaxt moet worden naar Frankrijk om de chauffeur aan te melden. Een kopie hiervan zal de chauffeur bij zich moeten dragen om aan te tonen dat het Franse minimumloon wordt gerespecteerd. Het formulier is geldig voor een periode van maximaal zes maanden en geldt voor alle handelingen die in deze periode worden uitgevoerd in Frankrijk. Het formulier zal de volgende gegevens gaan bevatten:

  • Volledige naam en adres met e-mail adres en telefoonnummer van de uitzendende onderneming. De rechtsvorm en de naam, geboortedatum, geboorteplaats van de verantwoordelijke personen binnen het bedrijf en de naam van de sociale verzekeringsmaatschappij.
  • De volledige details van de ter beschikking gestelde werknemer, de nationaliteit, het soort arbeidscontract en de beroepskwalificaties.
  • Brutoloon per uur in euro's en details over de bedrijfsspecifieke kosten en extra vergoedingen. Het minimumloon is gebaseerd op de huidige kennis van het basisloon, overuren en andere extra betalingen exclusief alle kosten voor maaltijden en accommodatie etc.
  • Naam en volledig adres (post- en e-mailadres, telefoonnummer) van de vertegenwoordiger in Frankrijk.
  • De registratie van de onderneming in het nationale elektronische register van vervoerders in overeenstemming met artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1071/2009 (alleen voor vervoer over de weg).

Tijdens een controle moet de bestuurder in staat zijn om zijn bruto uurloon aan te tonen. Naast het bovenstaande formulier zal de chauffeur ook een kopie mee moeten nemen van zijn arbeidsovereenkomst. Deze getekende overeenkomst moet in de taal van de chauffeur zijn en de bruto uur-bedragen moeten hier gemarkeerd zijn, zodat dit direct zichtbaar is voor de controlerende instanties. Naast de arbeidsovereenkomst zal de chauffeur ook een apart blad bij zich moeten hebben waarop de contactgegevens weergegeven worden van de verantwoordelijke persoon in Frankrijk. Let er op dat al deze documenten niet in digitale vorm worden geaccepteerd! In geval van uitzendkrachten zal het uitzendbureau verantwoordelijk zijn voor het loon van de chauffeurs en de bijkomende administratie. Hier zal een apart aanmeldingsformulier voor komen.

Franse vertegenwoordiger
Elk bedrijf dat vervoer verricht in Frankrijk zal een vertegenwoordiger moeten hebben in Frankrijk. Deze vertegenwoordiger zal alle documenten in Frankrijk voor minimaal 1,5 jaar moeten bewaren. Het gaat dan in eerste instantie om de aanmeldings-faxen en arbeidsovereenkomsten. De vertegenwoordiger moet 24/7 beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden van de controlerende instanties en om de documenten aan te leveren indien hierom verzocht wordt.

Handhaving
Het is hoogstwaarschijnlijk dat de Franse politie vanaf 1 juli 2016 zal beginnen met controleren. Er is op dit moment nog geen officieel bericht dat het gevraagde uitstel van de EC gehonoreerd wordt. Om deze reden vinden wij het erg belangrijk om jullie te informeren over deze ontwikkeling.

De te verwachten boetebedragen

  • € 750,- voor het niet hebben van een vertegenwoordiger in Frankrijk
  • € 750,- indien de chauffeur geen arbeidscontract bij zich heeft
  • € 4.000,- voor het missen van de kopie van het gefaxte aanmeldingsformulier

Het is te verwachten dat de controleurs achteraf aan het rekenen slaan. Door het bestuderen van de rittenlijsten, CMR's en tachograafbestanden is te herleiden hoeveel uur een chauffeur daadwerkelijk in Frankrijk heeft gereden. Door het opvragen van de loonstroken is vervolgens te controleren of de chauffeur naar Franse maatstaven is uitbetaald. Al deze aanvullende documenten zullen opgevraagd worden bij de aangestelde vertegenwoordiger in Frankrijk.

De oplossing van Transport In Nood
Transport In Nood heeft samen met haar partner een geavanceerd systeem ontwikkeld dat automatisch het minimale Franse, Noorse en Duitse loon kan berekenen. Door middel van het analyseren van de tachograafbestanden wordt er automatisch een rapport gegenereerd met de gewerkte uren in Frankrijk en de daarbij horende totaalbedragen. Het hele systeem is inclusief een vertegenwoordiger in Frankrijk welke 24/7 beschikbaar is voor de controlerende instanties. Heeft u nog geen vertegenwoordiger in Frankrijk en u heeft interesse in de onze oplossing die wij u kunnen bieden?
Via deze link komt u terecht bij ons contactformulier. Wij zullen vervolgens z.s.m. vrijblijvend contact met u opnemen.