Nieuwsbrief November 2013
Transport in Nood
Eeste boete voor cabotage in Nederland € 4300,-

Transport in Nood betaalde onlangs de eerste boete van maar liefst € 4.300,- voor cabotage voor een buitenlandse onderneming.

Illegaal vervoer door buitenlanders werkt concurrentie vervalsend waardoor nationale bedrijven uit de markt worden gedrukt. De meeste Europese landen controleren daarom streng op cabotage, dit blijkt ook uit de vele boetes die Transport in Nood jaarlijks betaald voor Nederlandse vervoerders. Dit terwijl buitenenlandse transporteurs in Nederland gewoon hun gang konden gaan.

ILT pakt handhaving cabotageregels op
Persbericht Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft samen met politiediensten gedurende drie dagen een verkennende inspectie-actie uitgevoerd in het Rotterdams Havengebied naar overtredingen van de cabotage-regels. Cabotage is vervoer van goederen over de weg in het binnenland voor rekening van buitenlandse vervoerders. Dat is slechts beperkt toegestaan. De inspectie-actie leverde een groot aantal overtredingen op.

Aan de hand van de onderzoeken die volgen op de waargenomen overtredingen wil de Inspectie een beter beeld krijgen van het vóórkomen van deze overtredingen en de beste aanpak daarvan. De inspectie gebruikt de langs de weg vastgestelde overtredingen bij deze en komende controles voor diepgaander onderzoek bij de betrokken vervoerders en opdrachtgevers en zal waar nodig verdergaande maatregelen nemen.

Wanneer een vervoerder uit een EU-lidstaat goederen vervoert tussen twee punten binnen de grenzen van een andere lidstaat is dat cabotage. Vervoerders mogen maximaal drie cabotage-ritten rijden en moeten dan weer de grens over. Bij de eerste controle-acties, die gericht waren op het containervervoer op en rond de Maasvlakte werden 14 heterdaad overtredingen vastgesteld, chauffeurs die al meer dan drie binnenlandse ritten achter de rug hadden. Zij mochten niet verder. Ook wordt in 16 gevallen nader onderzoek gedaan omdat in het verleden meer dan het toegestane aantal ritten was uitgevoerd.

De aard en de omvang van cabotagevervoer in Nederland is niet bekend. Daarnaast waren tot 1 juli de mogelijkheden tot handhaving beperkt. Vanaf 1 juli kan door een aanpassing van de Wet Wegvervoer Goederen handhavend worden opgetreden tegen overtredingen.

AFMELDEN